+10 Monet

+10 Monet
za zainstalowanie i pierwszy zakup w aplikacji Allegro