1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z portalu pod adresem internetowym https://e-rabat.pl

Zaświadczamy iż dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR). .

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika serwisu e-rabat.pl który akceptuje informację o przetwarzaniu danych oraz plikach cookies przy pierwszym wejściu na stronę serwisu e-rabat.pl

2. Organ odpowiedzialny

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest e-rabat.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

W przypadku rezygnacji z udzielonej zgody przetwarzania Państwa danych i woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z odpowiednim działem pod adresem e-mail: kontakt@e-rabat.pl . Rezygnacja możne nastąpić w każdym momencie trwania umowy o przetwarzaniu danych.

3. Zakres i cel zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

a) Zbieramy dane poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje takie jak e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres ip z którego formularz został wysłany

Cel: Udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy .

b) Zbieramy dane takie jak e-mail poprzez wysyłanie zgłoszenia do Newsletter

Cel: Wysyłanie ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych samego serwisu oraz partnerów serwisu.

c) Zbieramy dane poprzez gromadzenie plików “cookies” LINK DO POLITYKI COOKIES

Cel: W celu prawidłowego działania serwisu oraz udzielania informacji partnerom o przekierowaniu użytkownika na stronę partnera serwisu. C

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji usługi lub zawarcia umowy a takową umowę uznaje się zawartą poprzez korzystanie z serwisu e-rabat.pl. Dodatkowo każdy formularz kontaktowy posiada dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych: 

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT , Partnerom usług Afiliacyjnych oraz pracownikom serwisu.

W Serwisie pojawiają się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis e-rabat.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące polityki prywatności, polityki cookies oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

4. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego będą utrzymywane przez okres trwania korespondencji.

Dane z formularza Newsletter będą przechowywane do momentu rezygnacji z otrzymywania ofert (wysyłane w każdym email) jednak nie dłużej niż 10 lat od momentu wyrażenia zgody.

Pliki Cookie będą dostępne nie dłużej niż 90 dni

Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Polityka plików COOKIES

Strona internetowa (strona główna i podstrony) e-rabat.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej e-rabat.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji ze strony partnerów afiliacyjnych.

Użytkownik ma prawo zadecydowania o używaniu plików „cookies” poprzez uprzednie zaakceptowanie formularza w dolnym pasku na stronie startowej przy pierwszej wizycie. Pasek z informacją o plikach cookies będzie ponownie pokazywany po 30 dniach od ostatniego zaakceptowania.

Więcej na temat plików cookies